Het bestuur van Stichting Happy Planet bestaat uit maximaal 6 personen, een voorzitter, een secretaris & een penningmeester en maximaal 3 overige bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • Dennis Borrel ( Voorzitter)

  • Sanne Back (secretaris)

  • Karoline Majka

In de loop van de tijd zullen wij meerdere gewone bestuursleden aanwijzen/bezoldigen. Dit zal dan z.s.m. te kennen worden gegeven op deze pagina.