Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor werkzaamheden, wel ontvangen zij een vergoeding voor de in hun functie gemaakte kosten, overeenkomstig de richtlijnen van de Belastingdienst zoals opgenomen in de statuten onder Artikel 3.5 van de Statuten van Stichting Happy Planet Family.

Voorts maakt de stichting over het algemeen voornamelijk gebruik van vrijwilligers & welwillende donateurs in natura.