Stichting Happy Planet Family heeft de ANBI status toegekend gekregen met ingang van 1 augustus 2021.

Om het een en ander voor onze donateurs zo makkelijk mogelijk te maken hebben we op deze pagina formulieren gezet die van belang zijn voor donateurs. Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

 

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Een periodieke gift kunt u op 2 manieren vastleggen:

  • bij de notaris

  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

 

Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en Stichting Happy Planet Family..? Wij hebben enkele voorbeeldformulieren van de belastingdienst, deze kunt u onderaan deze pagina allen downloaden, die voor de meeste situaties geschikt zijn.

U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier Periodieke gift in natura als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura, wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier Betalingsvolmacht gebruiken.

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60.  Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden?  Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

bron: Belastingdienst

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in natura’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel.

Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling.

Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling.

Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt?

Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken.

Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Stichting Happy Planet Family is een startende non profit instelling met een ANBI status in aanvraag en is op dit moment nog geheel afhankelijk van jouw liefde & donatie(s).

Om onze doelstellingen te bereiken hebben we een GoFundMe pagina gemaakt. Als je op de afbeelding klikt ga je er rechtstreeks naar toe.