Over ons

Stichting Happy Planet Family is een breed georiënteerde stichting die beoogd en tot doelstelling heeft een betere, schonere, mooiere, leukere en meer verbonden en inclusievere wereld te creëren.

Het logo zegt het al; Door op creatieve wijze in het leven te staan en ons pad te volgen, in onze puurheid en onze kracht te staan, bereiken we dansend & vol levens energie ons doel.

Dit doet Stichting Happy Planet Family, verder te noemen HPF, middels de dynamische combinatie tussen het bouwen van SAAS software (in eigen beheer), het ontwikkelen van een breed gedragen keurmerk, het inzetten van een aantal USP’s waaronder maar niet beperkt tot, het vergelijken van het MVO gehalte van bedrijven, implementatie van nieuwe innovatieve concepten die bijdragen aan minder verspilling, een groter en meer betrokken milieu bewustzijn en het slim matchen van bedrijven, projecten en investeerders.

We zijn geïnteresseerd in de relevante en absolute MVO resultaten, die door veel fabrikanten, bedrijven en merken wel in hun marketing strategie beschreven staan maar vaak geen vervolg noch een uitvoerend plan van aanpak kent doordat er geen tijdskader aan hangt om hun MVO doelstellingen te bereiken. 

We hebben de bewuste keuze gemaakt om ons concept onder te brengen in een stichting, waarbij we de ANBI status in aanvraag hebben én om ons niet afhankelijk te maken van Private Equity & Venture Capitalists.

In plaats daarvan vragen wij relevante gemeentelijke, Rijks- en Europese subsidies aan. Wel kunnen bedrijven, alsook particulieren, een overeenkomst als donateur aangaan of ondersteuning bieden in materiaal en middelen. Dit doen we voor een periode van tenminste 5 jaar en hieraan kunnen op geen enkele wijze belangen of invloed worden gekoppeld jegens stichting Happy Planet Family.

Ook is Stichting Happy Planet Family voornemens speciale benefiet evenementen te organiseren om donaties en donateurs aan te trekken, bouwt zij een trusted community en een loyal fanbase middels inzet van gangbare social media platforms, offline netwerk events en specifieke lezingen van betrokken bedrijven, fabrikanten, merken en ondernemers.

Dit besluit maakt ons objectief en onafhankelijk en daardoor kunnen we compleet transparant en eerlijk zijn over de diverse automerken, fabrikanten, autohandelaren en leasemaatschappijen op het vergelijkingsplatform, over de werkelijke scores en transparantie over hun mvo visie en uitvoering daarvan.

We bieden onze concepten en platform aan en stellen deze ter beschikking voor het algemene nut, aangaande het in kaart brengen van de absolute en relevante status van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven, fabrikanten en merken die de idealen en doelen van stichting Happy Planet Family ondersteunen.