ANBI Status toegekend aan Stichting Happy Planet Family per 01 Augustus 2021.

Stichting Happy Planet Family kan met enige trots mededelen dat zij van de Belastingdienst de felbegeerde ANBI status heeft ontvangen. Dit is fantastisch nieuws waardoor de stichting Happy Planet Family kan doorgroeien naar de volgende fase en in staat is om beoogd kapitaal aan te trekken in de vorm van subsidies, materialen en schenkingen.

Een kleine greep al vast over de diverse voordelen die een stichting of vereniging geniet met een ANBI status:

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Voor onze (toekomstige) donateurs en schenkers is dit gegeven van belang, gezien de bewerkstelligde status o.a. hierboven omschreven fiscale voordelen met zich mee brengt die uitgebreider zijn omschreven op op onze ANBI pagina.

Uiteraard nodigen wij u van harte uit om onze doelen te ondersteunen en om een vaste donateur van ons te worden, met het oog hierop hebben wij een gofundme actie in het leven geroepen waarbij we o.a. onze mascotte Robin Hood inzetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.