SeaQurrent doet bij Ameland nieuwe gooi naar getijdenenergie

door Thijs ten Brinck · 05 jul 2021

Startup SeaQurrent installeert in de Waddenzee bij Ameland een onderwatervlieger die elektriciteit opwekt uit de waterstromen bij eb en vloed. De vlieger is geoptimaliseerd voor de relatief trage getijdenstroom in de Waddenzee.Grote potentie, dus blijven proberen

Getijdengolven zijn krachtig en eeuwen van te voren nauwkeurig te voorspellen. In theorie is getijdenenergie daarmee een ideale bron van hernieuwbare energie, met wereldwijde potentie.

De praktijk is echter weerbarstig. Energie opwekken uit stroming gaat niet zonder kwetsbare bewegende onderdelen. Stormen en golven, zoutwater en de getijdenstroming zelf zijn destructief voor de installaties die getijdenenergie omzetten in bruikbare elektriciteit.

Vele varianten van getijdenturbines, –dammen, –vliegers en –lagunes zijn de afgelopen decennia geopperd, gesubsidieerd en/of getest. De geschiedenis van getijdenenergie barst van de ronkende aankondigingen en stille faillissementen. Geen enkele vorm van getijdenenergie is vooralsnog tot enige opschaling gekomen.

Lees meer

Leave a Reply

Your email address will not be published.